Seznam služeb

V případě Vašeho zájmu o využití námi poskytovaných právních služeb, nás můžete kontaktovat, a to kteroukoliv formou, písemně, telefonicky, faxem, e-mailem.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří nejsou zaměřeny pouze na určité oblasti práva či pouze na určitou problematiku, ale jsou poskytovány ve všech vzájemně se prolínajících oblastech.

Advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v těchto oblastech:

  • právo obchodní a korporační (smluvní právo, právo obchodních společností, obchodní rejstřík, právo nekalé soutěže a další)
  • právo občanské, včetně práva rodinného a pracovního (smluvní právo, rodinné právo, náhrada škody, bytové právo, právo nemovitostí a další)
  • právo trestní (obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozených, sepis trestních oznámení a další)
  • právo konkursní (sepis konkursních podání, zastoupení konkursních věřitelů a úpadců a další)
  • právo správní (správní řízení, přestupkové řízení, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí a další)
  • řešení sporů, včetně právního zastoupení v řízení
Aktuality

Dovolená - únor 2016

Dovolujeme si...zobrazit více