Kancelář

Naše advokátní kancelář spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi, daňovými poradci, notářskými kancelářemi a v neposlední řadě i s exekutorskými úřady. Vzhledem k našemu několikaletému působení na trhu právních služeb jsme si vytvořili pevné vazby na spolupracující advokátní kanceláře, daňové poradce, notáře a exekutorské úřady, v součinnosti se kterými se snažíme vyhovět požadavkům našich klientů.

Při poskytování právních služeb se snažíme přispůsobit inviduálním požadavkům klienta tak, aby právní pomoc námi poskytovaná byla rychlá, flexibilní, profesionální, vyhovující okolnostem každého inviduálního případu a časovým možnostem klienta.

K zajištění poskytování kvalifikované právní pomoci samozřejmě využíváme nejmodernější komunikační technologie, které umožňují rychle a diskrétně reagovat na klientovy požadavky.

Aktuality

Dovolená - únor 2016

Dovolujeme si...zobrazit více